Informasjon og bestillinger: +47 23961428 no.500cosmetics.com
 
 
Email:
         


Email:

 


Samarbreids System

 

OBS: DU BØR VÆRE MYNDIG (OVER 18 ÅR)

FORHOLDSREGLER: les nøye gjennom de lovbestemmelsene og betingelsene før du benytter deg av informasjonen fra denne nettsiden. Bruken av denne nettsiden og informasjonen som finnes her innebærerat du ubetinget bekrefter og aksepterer alle betingelser som du finner her. Hvis du ikke aksepterer disse betingelsene må du ikke bruke informasjonen og forlate denne nettsiden straks.

Betingelser for bruk

1. For å besøke denne nettsiden og bruke informasjonen som finnes her må du være myndig (ha fylt 18 år). Ved å gå inn på denne siden samtykker du på å være myndig. I motsatt tilfelle må du øyeblikkelig forlate nettsiden.

2. Bruken av enhver informasjon du finner på denne nettsiden innebærer at du er kjent med begrepene og betingelsene for bruken av denne. Hvis du ikke er kjent med begrepene og betingelsene for bruk må du øyeblikkelig forlate nettsiden.

3. Du vedkjenner deg å være myndig, kjenne til inholdet av denne siden og ikke være støtt av dette. Samtidig vedkjenner du deg å ha gått inn på denne siden helt frivillig og med kjennskap.

4. Informasjonen du finner på denne siden er ikke ment å behandle, kurere eller diagnosere noen slags form for sykdom eller lidelse og er utelukkende av informativ karakter. Ikke under noen omstendighet kan dette tolkes som eller erstatte rådene til en profesjonell lege. Resultatene er basert på erfaringer fra våre kunder og medisinske spesialister som står oppført på vår nettside.

5. Volume500 har rett til å forandre, endre eller slette ethvert innhold eller materiell fra sin nettside nå som helst og uten advarsel.

6. Informasjonen som finnes på denne nettsiden er kun til personlig bruk.

7. Beskrivelsene, bildene og annen tekst bør tolkes utelukkende som en veiledning som gir en generell tilnærming til produktenes effektivitet samtidig som man har det klart for seg at resultatene oppnåd kan variere fra person til person.

8. Vi forsøker å holde informasjonen på denne siden komplett, korrekt og aktualisert. Imidlertid kan den i enkelte tilfeller være uriktig, ukomplett eller utdatert.

9. Bruken av denne nettsiden for din del bør være ærlig, ikke offensiv, av god tro og innenfor norsk og internasjonal lov for generell bruk av internett.

 

BESTILLINGER

1. Volume500 har rett til å akseptere eller avslå enhver bestilling uten noen som helst form for motiv, og vi vil i et slikt tilfelle inforere om at dette har inntruffet.

2. Du er ansvarlig for å gi oss eksakt informasjon for at produktet skal nå frem til deg med alle garantier. I det tilfellet at et produkt ikke kan bli sendt grunnet mangelfull eller feil på informasjonen som er oppgitt vil kunden være eneste ansvarlig.

3. Muligheten til å bestyre og sende produktet til kunden avhenger av produktets tilgjengelighet. I tilfelle man ikke greier å behandle bestillingen, mangelfull stock eller andre årsaker vil Phiero informere deg om dette og gi deg muligheten til å vente eller kansellere bestillingen og vil gi deg pengene tilbake hvis nødvendig.

4. Sendings og leveringstid er tilnærmet, og ikke i noe tilfelle garantert. Phiero er ikke ansvarlig for mulige forsinkelser som skyldes transportselskapet eller andre årsaker som er utenfor vår kontroll.

5. I det tilfellet en forsendelse trenger en underskrift eller lignende for å bekrefte å ha mottatt forsendelsen, er det kundens fulle ansvar å sørge for at det befinner seg noen på den oppgitte leveringsadressen for å ta imot forsendelsen. Samtidig er det kundens fulle ansvar å hente forsendelsen hos transportselskapet hvis det ikke befant seg noen på den oppgitte leveringsadressen for å ta imot forsendelsen. I tilfelle pakken sendes tilbake vil transportkostnadene tilfalle kunden.

6. Volume500 er ikke ansvarlig for forsendelser som ikke når frem eller som ikke lar seg fortolle.

7. Alle produkter kjøpt gjennom denne nettsiden er for personlig bruk og lar seg ikke bruke av andre. Videresalg og bruk av tredje personer er forbudt.

8. I tilfelle du mottar et defekt eller åpnet produkt vil Volume 500 sende deg et nytt uten ekstra kostnad for deg så lenge du har kjøpt produktet gjennom vår nettside. Har du kjøpt produktet gjennom en annen nettside eller på annet vis er vi ikke ansvarlige for produktets kvalitet.

9. Vi vil ikke under noen omstendigheter behandle din bestilling før vi har mottatt betaling gjennom ditt kredittkort, og vi vil kunne kansellere forsendelsen hvis ikke betalingen finner sted som den skal.

 

ANSVAR

1. Med “ansvar” mener vi her enhver form for skade, krav, sak, rettergang, utgifter eller andre tap.

2. Ikke i noe tilfelle vil Naturmedical Bv. stå med “ansvar” for enhver hendelse, være seg spesiell, direkte, indirekte, straffbar, sivil, eksemplarisk eller som følge av enhver form for skade eller injurie som er et resultat av bruken av et av Phieros produkter. Bruken av produkter fra Phiero innebærer fullt og helt kjennskap til og godkjennelse av alle de lovlige begrepene og betingelsene som brukes her og at brukeren gjør dette fullt og helt på eget ansvar, og fritar dermed Naturmedical Bv og dets ansatte for ansvar.

3. Representasjoner, meninger, deklarasjoner, bekreftelser og vitnemål representert på denne nettsiden er konklusjoner og meninger fra tredje parter og bør forstås som dette. Blant disse tredje partene finner man vitnemål fra leger og profesjonelle, vitnemål fra kunder, meninger fra internettfora og vitenskapelige tekster som omhandler produktets effektivitet. 

4. Naturmedical Bv sitt ansvar begrenser seg utelukkende til erstatning av produkter med defekt eller i de tilfellene kunden benytter seg av tilbakebetalingsgarantien, der fraktkostnadene trekkes fra.

5. Både kjøper og en hvilken som helst person som benytter seg av informasjonen eller produktene som presenteres på denne nettsiden vedkjenner seg kjennskap til og aksepterer begrensingene i Naturmedical Bv sitt ansvar.

LEER MÁSPEDIR YA

HJEM - HVORDAN VIRKER DET? - AV LEGER - FORDELER - VITNEMÅL

BESTILL - BONUS - KONTAKT - VANLIGE SPØRSMÅL - GARANTI - SITEMAP


Lovlige Betingelser

Dette produktet er ikke et medikament og er ikke ment for å diagnopsere, forebygge, behandle eller kurere noen som helst form for sykdom eller lidelse. Informasjonen du finner på disse nettsidene er kun ment for å informere og kan ikke under noen omstendigheter erstatte rådene til en profesjonell lege. Dette produktet har ikke blitt evaulert av Food and Drug Administration. Hvis du lider av en sykdom bør du konsultere lege før du bruker dette produktet. De individuelle resultatene kan variere fra person til person. Les informasjonen og etiketten på esken nøye før bruk.

500cosmetics